Vragen

De Coronacrisis heeft ons allemaal overvallen. De initiatiefnemers van de stichting hebben de stichting en alles wat er mee te maken heeft, in een heel hoog tempo opgezet, zij vinden dat er nú zekerheid moeten komen voor de zorgverleners die getroffen worden door het COVID-19 virus. We begrijpen dat er veel vragen zijn. Die vragen, en de antwoorden erop, hebben we hiernaast opgenomen

Meer vragen? Neem contact op info@zwic.nl
Waar staat Stichting ZWiC voor?

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg.

Hoe is het initiatief voor Stichting ZWiC ontstaan?

Corona raakt iedereen, en zorgverleners in het bijzonder: zij staan vooraan. En juist de handen aan het bed verdienen daarom de grootste steun.

Het is begonnen op een zondagavond 22 maart 2020. Sander Muijs, orthopedisch chirurg, had de eerste patiënt met verdenking corona geopereerd in ons ziekenhuis. Hij bemerkte bij de voorbereiding van die operatie dat er bezorgdheid was onder de operatieassistenten. Wat gebeurt er met ons als wij dat virus krijgen en heel erg ziek van worden of erger: komen te overlijden? En wie zorgt er dan voor mijn gezin?

In de auto naar huis belde Sander met traumachirurg Marijn Houwert. Resultaat van hun gesprek was een gezamenlijk blog voor zorgvakmedium Medisch Contact.

Er kwamen ontzettend veel reacties op het blog, vanuit collega’s in het land, vanuit het publiek, maar ook partijen in de zorg, zoals VvAA, collectief van zorgverleners. Allen herkenden zij onze zorgen en gaven ze aan ons te willen steunen. Samen met een groep mensen met uiteenlopende expertises en een breed maatschappelijk draagvlak hebben we de stichting ZWiC “Zorg na Werk In Coronazorg” opgericht. Enorm veel mensen hebben ons belangeloos geholpen om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Wie zitten er in het bestuur van Stichting ZWiC?

Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit een brede en complementaire groep mensen met een medische achtergrond, artsen en verpleegkundigen, maar ook met ervaring in (zorg)besturen en de juridische en financiële sector.

Voor welke zorgverleners is het steunfonds precies bedoeld?

Doel van Stichting ZWiC is zorgen dat (familie van) zorgverleners die nu belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren, een eenmalige aanvullende financiële bijdrage ontvangen als zíj worden getroffen door het coronavirus. Het fonds is bedoeld voor alle (familie van) zorgverleners die actief zijn in de frontlinie van de coronazorg, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep zorgverleners waar ZWiC zich op richt?

De doelgroep van stichting ZWiC is ongeveer 400 duizend zorgverleners.

In het blog op Medisch Contact roepen jullie op tot een garantiefonds. Is deze stichting een garantiefonds?

Nee. De stichting is er voor (familieleden van) zorgverleners die zelf besmet zijn geraakt met het coronavirus terwijl zij in het belang van heel Nederland patiënten aan het behandelen waren. De stichting heeft als primair doel een eenmalige aanvullende financiële bijdrage om de gevolgen te verzachten aan nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden als gevolg van coronazorg of aan zorgverleners die op de intensive care terecht komen. We hopen hiermee nabestaanden of zorgverleners in ieder geval 2 jaar de tijd te geven om te kunnen herstellen zonder directe financiële problemen. 

Hoeveel geld komt er beschikbaar per zorgverlener uit het fonds?

Zorgverleners die op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. 
Nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro.

Waarom is dit steunfonds nodig? Zijn bestaande (overlijdensrisico-)verzekeringen en/of regelingen vanuit de overheid niet voldoende?

We richten ons op een groep zorgverleners voor wie het moeilijker is zichzelf te verzekeren en die vaak geen of minder grote buffers hebben. We hebben berekend dat er bij overlijden of arbeidsongeschiktheid een financieel gat valt voor deze doelgroep. Dat financiële gat willen we verkleinen door middel van een eenmalige aanvullende  bijdrage.

Waarom hebben jullie niet gekozen voor een garantiefonds?

Ons primaire doel is nabestaanden concreet en op korte termijn na het wegvallen van een dierbare, te kunnen helpen. Een garantiefonds zou betekenen dat we iedereen levenslang zouden kunnen compenseren. Dat is voor deze stichting op deze korte termijn niet haalbaar. We focussen op het verlichten van het probleem voor zoveel mogelijk mensen die hierdoor worden getroffen.

Werken jullie ook samen met de overheid of ministeries?

Ja, we werken samen met de overheid. Zij verdubbelen elke euro die gedoneerd wordt aan het fonds. Klik hier om de kamerstukken in te zien.

Is een deel van wat jullie uitbetalen niet al afgedekt door de CAO van jullie doelgroep?

Een deel is inderdaad afgedekt. Uiteraard hebben we dit doorgerekend. Conclusie is echter dat een zorgverlener en/of zijn familie, zowel bij overlijden als bij een langdurige IC opname, vrijwel altijd financieel geraakt wordt. Wij vinden het belangrijk dat financiële gat voor deze zorgverleners,  te verkleinen. De bijdrage is een aanvulling op financiële regelingen met de werkgever.

Vanaf wanneer keert het fonds uit?

Vanaf 1 mei. Meer informatie over aanvragen vindt u op deze pagina.

Wat gaan jullie dan doen met geld dat resteert op rekening van de Stichting?

Dat zou de mogelijkheid bieden om onze doelgroep te verbreden en ook aandacht te gaan besteden aan psychische nazorg.